1. President

Andy Tan Hum Wei
humwei@gmail.com


2. IPP

Ooi Zhi Yi
hello@ooizhiyi.com


3. Secretary

Helen Kok Pei Lin4. Treasurer

Loh Seong Yew
lohsysl@gmail.com


5. 1st VP

Cheng Wei Pint
weipint@gmail.com


6. 2nd VP

Cheah Hock Cheok
hockcheok@gmail.com


7. 3rd VP

Ung Chirt Kye
lionalexung@gmail.com


8. Members. CP

Cheng Wei Pint
weipint@gmail.com


9. Tamer

Winnie Teh Lay Hong
wnteh2349@gmail.com


10. Tail-Twister

Kenny Koay
kennykoaylee@gmail.com


11. DIRECTOR

Dave Tang
kingtang80@gmail.com


12. DIRECTOR

Khor Kheng Lee
unclelee@gmail.com


13. DIRECTOR

Hng Chee Wey
cwhng0429@gmail.com


14. Member

James Ong Chin Sang
chinsang.ong@gmail.com


15. Member

GOOI Chiah Chiak
ccgooi0@gmail.com


16. Member

Brian Ho Pin Chuan
brian_hpc82@hotmail.com


17. Member

Koek Teng Weng
t_wengkoek@yahoo.com


18. Member

LEOW YEW WAY
leow_yw@yahoo.com


19. Member

LIM PENG KEONG
wlimpk@gmail.com


20. Member

LIM WEI KAH
weikah@gmail.com


21. Member

Loh Boon Huan
bhloh88@gmail.com


22. Member

Loh Boon Yeong
adrianlby@shinajii.com


23. Member

YEOH SWEE ENG24. Member

SUNNY LOH
sunnylohpg@gmail.com


25. Member

Loo Tiean Siong
sionglt@gmail.com


26. Member

Tan Chin Heong27. Member

TAN CHOON LENG28. Member

TEOH SIEW JIN
vsmart@time.net.my


29. Member

TEO SIANG LEONG
louisteo76@hotmail.com